Mandátový a imunitní výbor
Registr oznámení

   Senátoři jsou povinni učinit poprvé oznámení podle § 9 až 11 nebo negativní oznámení podle § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nejpozději do 30. června 2008, a to za předcházející kalendářní rok 2007.

   V případě, že senátor nebo soudce ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Formulář pro přihlášení do registru oznámení

Informace o nahlížení do registru oznámení, jak získat uživatelské jméno a heslo, viz sekce Informace.