Mandátový a imunitní výbor
Informace

Základní dokumenty:

  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon”)
  • Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů (dokument PDF, 200 KB)
  • Formulář pro podávání oznámení (dokument DOC,150kB)

Nahlížení do registru oznámení

Podle zákona lze nahlížet na základě písemné žádosti jak do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, tak lze nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Ve druhém případě lze nahlížet do registru až po udělení uživatelského jména a přístupového hesla příslušným evidenčním orgánem.

Informace pro veřejné funkcionáře

Mandátový a imunitní výbor Senátu zabezpečuje vedení registru pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) zákona tj. pro senátory.

Další informace jsou dostupné na stránce pro veřejné funkcionáře.

Sdělení o skutečnostech, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení

Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru – podrobnější informace jsou uvedeny na stránce Sdělení.